LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde

Definition på ligemandsarbejde:

”et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme livssituation, og hvor selve samarbejdet har som mål at være en hjælp, støtte eller vejledning parterne i mellem”

Målet med at starte LUFT:

 • Forskellige familier har behov for forskellig hjælp.
 • LUFT er et sted hvor man får kontakt til andre der er i samme situation som en selv.
 • LUFT skal være et sted hvor de pårørende kan komme når bølgerne går højt derhjemme.
 • LUFT er et sted hvor de pårørende kan få hjælp, støtte og vejledning fra ligemænd.
 • LUFT er stedet hvor vi kan hjælpe børn/unge i alkoholfamilier tidligt i livet, så deres familiesituation ikke får så store konsekvenser for dem.
 • LUFT er et sted hvor vi arrangerer forskellige tema aftener.
 • LUFT er et sted som kan bidrage til at pårørende får bedre livskvalitet.
 • LUFT kan bidrage til at vi får flere stærke unge mennesker som klarer livet`s udfordringer bedre.
 • LUFT er for den ædru ægtefælle.
 • LUFT er for dig som er et voksent barn af alkoholikere.
 • LUFT er for dig som selv har fået børn og føler dig meget usikker i rollen som mor/far, pga din egen opvækst.
 • LUFT kan bidrage til at bedre den mentale sundhed på lang sigt.
 • LUFT er stedet hvor pårørende kan komme og få noget ”luft” fra det som foregår derhjemme.
 • LUFT er et sted hvor man kan lade batterierne op og mærke tryghed.
 • LUFT er et sted hvor man lærer at gå fra offerrollen til at blive herre i eget liv.
 • LUFT er ikke direkte behandling, det er hjælp til selvhjælp.