Fakta om børn af alkoholmisbrugere

Her finder du fakta om børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug, og hvilke konsekvenser det har.

Hvor mange børn vokser op i familier med alkoholmisbrug?

 • 122.000 børn fra 0-18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug
 • 181.000 19-35-årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug
 • 329.000 35+ årige siger, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug
 • 632.000 danskere lever lige nu i eller er vokset op i en familie med alkoholmisbrug

Kilde: “Voksnes alkoholvaner” – Rapport fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed 2008

Hvad er konsekvenserne for børn i familier med alkoholmisbrug?

 • 10 % får en psykiatrisk diagnose mod 5 % blandt andre børn
 • 40 % har symptomer på belastning
 • 50 % klarer sig som andre børn
 • 60.000 har en far eller mor, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse

Hvis børn har en far eller mor med en alkoholrelateret diagnose, har de i sammenligning med andre børn:

 • 2½ gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling
 • 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet
 • dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord
 • otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet

Hvis børn har en mor med en alkoholrelateret diagnose, har de i sammenligning med andre børn:

 • Dobbelt så stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn
 • Tre gange så stor risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling
 • Tre gange så stor risiko for at blive anbragt uden for hjemmet
 • 2½ gange større risiko for at forsøge selvmord
 • 44 % af børn anbragt uden for hjemmet har et rusmiddelproblem som en del af grundlaget for en anbringelse

Hvor ofte bliver børn fjernet, når forældrene drikker?

 • Hvert år anbringes 3232 børn uden for hjemmet. 87% af fjernelserne af børn sker frivilligt fra forældrenes side
 • I 17% af tilfældene, hvor børn fjernes fra hjemmet, skyldes det alkohol
 • I 44% af andre sociale børnesager er alkohol indblandet
 • Børn af forældre med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn

Hvad koster det kommunen, når børn vokser op i en familie med alkoholmisbrug?

 • Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. årligt mere end et barn fra en familie uden alkoholmisbrug

Kilde: Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol. Sundhedsstyrelsen 2012.

Hvilke konsekvenser ses for voksne børn fra familier med alkoholmisbrug?

 • en tredjedel udvikler et alkohol- eller narkoproblem
 • en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser
 • 40 % af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak
 • Voksne børn til en alkoholmisbruger har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen

Kilde: Sundhedsstyrelsen “Når far og mor drikker” faktablad 3.